Khát vọng

Trồng 1 cây không phải ngày mai là thu quả, 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng cũng sẽ chưa có, và phải tính bằng năm, nhưng rồi đều đặn hàng năm cây sẽ cho quả! Làm một việc cũng vậy […]

Xem chi tiết