LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

215

Ngày 11/11/2022, Chi bộ Công ty TNHH Khang Minh đã tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Vũ Khánh An

Trải qua thời gian phấn đấu, rèn luyện với sự giúp đỡ của Chi bộ, đồng chí Vũ Khánh An đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng lập trường vững vàng, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Cường đã đọc và trao quyết định Công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Vũ Khánh An;

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Cường đã chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Khánh An và mong muốn đồng chí phát huy vai trò của người đảng viên trẻ trong thời gian tới, luôn tiên phong, gương mẫu và liên tục phấn đấu vươn lên trong công tác góp phần cùng chi bộ, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên giao.