Trợ lý kinh doanh

Mô tả công việc Cập nhật các thông tin phản hồi từ phòng Kinh doanh gồm: các kiến nghị, đề xuất, trình ký (dưới dạng thông tin trực tiếp hoặc văn bản). Sàng lọc, phân loại thông tin, vào sổ […]

Xem chi tiết