Khang Minh kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam

Ngày 13/10 hằng năm không chỉ là là thời điểm để chúng ta tôn vinh những doanh nhân, người đã và đang dành nhiều công sức để làm giàu cho quê hương, phát triển đất nước. Được thành lập từ năm 2004 đến nay đã đánh dấu những bước chuyển mình với sự đống góp của những doanh nhân với nền kinh tế nước nhà.

  Ngày doanh nhân năm nay lại rất đặc biệt covid dần biến mất, cuộc sống bình thường mới và tiến tới bình thường.

  Ý nghĩa của ngày Doanh Nhân Việt Nam là để nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của các doanh nhân Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển quốc gia. Điều này tạo thêm động lực để các lớp trẻ tiếp tục cống hiến và đạt được những thành tựu như mong muốn, đưa phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển rộng rãi.


Comments are disabled for this post