Bằng khen của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Ngày 25/09/2012 Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đã ký bằng khen cho công ty TNHH Khang Minh vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào của hiệp hội, góp phần tích cực […]

Xem chi tiết