Bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách sản xuất

Chiều ngày 23/04 tại văn phòng nhà máy ôtô chuyên dùng Khang Minh, Đông Anh phòng TCHC Công ty đã tổ chức lễ công...

Video

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
0943139889