Nhà máy ra mắt mẫu sản phẩm mới

Sáng ngày 28/10/2015, Nhà máy ô tô chuyên dùng Khang Minh ra mắt mẫu xe chở 05 xe ô tô mới do tập thể kỹ sư trẻ của nhà máy nghiên cứu chế tạo. Đây là sản phẩm kết tinh ý chí tinh thần làm việc nhiệt huyết có trách nhiệm của anh em kỹ sư và công nhân nhà máy. Sản phẩm này sẽ nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động vận chuyển, vận tải xe ô tô tại Việt Nam. Không như các sản phẩm cùng loại trên thị trường, sản phẩm này sử dụng hệ thống thủy lực bán tự động vì thế rất đơn giản trong thao tác sử dụng.

Một số hình ảnh


Comments are disabled for this post