Các loại xe ô tô chuyên dùng sử dụng trong lĩnh vực y tế?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 7/2020/TT-BYT (có hiệu lực từ 28/06/2020), xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế gồm:

– Xe chụp X.quang lưu động;

– Xe khám, chữa mắt lưu động;

– Xe xét nghiệm lưu động;

– Xe phẫu thuật lưu động;

– Xe lấy máu;

– Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm;

– Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

Trân trọng!


Comments are disabled for this post