Khang Minh luôn sẵn sàng

Có một câu nói tôi đã rất tâm đắc “May mắn chỉ đến với những người đã được chuẩn bị”, cho dù ở hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải luôn luôn sẵn sàng vì cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta không chuẩn bị thì làm sao có thành công.

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh thế xã hội và không ai trong chúng ta biết được nó sẽ tồn tại bao lâu nữa, theo thống kê  có hàng trăm nghìn doanh nghiệp phá sản, với rất nhiều lao động thất nghiệp nhưng bằng cách nào đó Khang Minh vẫn đi lên. Đời sống và công việc của mọi thành viên trong gia đình Khang minh luôn được đảm bảo.

Dịch bệnh là thử thách nhưng cũng là cơ hội rất lớn để Khang Minh bứt phá giành lấy thành công, Sẽ không có gì là khó khăn nếu mọi người trong công ty đồng lòng và cùng nhìn về một hướng, sẽ không có gì là thử thách vì con người Khang minh luôn sẵn sàng.

Đúng  khẩu hiệu “Khang Minh không bán hàng mà mang lại cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất” với nhiều dòng sản phẩm xe chuyên dùng tốt và chất lượng, bao năm qua luôn có chỗ đứng cao trên thị trường.

Và đặc biệt dưới sự chèo lái sáng suốt của ban lãnh đạo công ty, khó khăn chỉ còn là thử thách, chúng ta sẽ vững bước đi tới.


Comments are disabled for this post