Bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách sản xuất

Chiều ngày 23/04 tại văn phòng nhà máy ôtô chuyên dùng Khang Minh, Đông Anh phòng TCHC Công ty đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty đối với ông Ngô Văn Chiến.

Ông Ngô Văn Chiến là cán bộ có năng lực trách nhiệm với công việc, chức vụ trước đây là giám đốc nhà máy ôtô chuyên dùng Khang Minh, Đông Anh.

Một số hình ảnh


Leave a Comment